PUBLIKACIJE ZA BOLNIKE


Pri diagnozi rak je v procesu zdravljenja zelo pomembno, da bolnik čim bolje sodeluje s svojim zdravnikom. Zato potrebuje poljudne, vendar sveže in strokovne informacije o svoji bolezni in možnostih zdravljenja. Zdravniki imajo pogosto skopo odmerjen čas za pogovor z bolniki, zato so vodniki za bolnike in druga informativna gradiva v veliko pomoč.

V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, smo na pobudo bolnikov in v sodelovanju s slovenskimi zdravniki ter drugimi zdravstvenimi strokovnjaki pristopili k pripravi vodnikov za bolnike s posamezno diagnozo:

 
Vodnike za bolnike so poleg bolnikov in svojcev dobro sprejeli tudi zdravniki specialisti ter zdravniki družinske medicine, in sicer kot dopolnilo ter pomoč pri pogovoru z bolniki. Poudariti pa moramo, da te knjižice ne morejo in ne smejo nadomestiti pogovora z zdravnikom!

V letošnjem letu smo pripravilit tudi že Vodnik za bolnike s Hodgkinovim limfomom ter informativno brošuro o nevtropeniji. Obe publikaciji sta že izdani in ju lahko že naročite na povezavah te strani.

Kje in kako lahko prejmete svoj brezplačni izvod Vodnika za bolnike?
Za vodnike povprašajte v specialistični ambulanti oziroma na bolniškem oddelku v UKC Ljubljana, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Maribor in v splošnih bolnišnicah v Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Izoli in Novi Gorici.
Vodnike lahko naročite tudi v Združenju L&L po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti.