Izvršni odbor Združenja L&L

Izvršni odbor  je izvršilni organ združenja, ki vodi delo združenja. Njegovi člani aktivno sodelujejo v aktivnostih in projektih združenja ter skrbijo za redno in pravilno izvajanje delovnega programa.

Izvršni odbor Združenja L&L:
  • KRISTINA MODIC, izvršna direktorica
  • JAKA CEPEC, predsednik
  • MILENA REMIC, podpredsednica in tajnica
  • LUKA KONIČ
  • MARINKA FOJKAR
  • ZDENKA IZLAKAR
  • ROK JUSTIN

Vodje projektov Združenja L&L:
  •  BRINA ŽAGAR

Nadzorni odbor Združenja L&L:
  • POLONA KUMELJ, predsednica NO
  • IVAN ŽLIČAR
  • AGATA TIEGL

Disciplinska komisija Združenja L&L:
  • MATEJ PEČOVNIK, predsednik DK
  • BRINA ŽAGAR
  • DOMINIKA JESENIČNIK