SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


1. VAROVANJE ZASEBNOSTI
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (v nadaljevanju SZBLL) spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Osebnih podatkov uporabnikov spletne strani SZBLL ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob prenosu e-priročnika ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani SZBLL nam bo služil le za obveščanje o novicah, povezanih s SZBLL.

SZBLL ne bo preverjalo, urejalo ali razkrilo vsebine osebnih podatkov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice SZBLL ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

 

2. GARANCIJSKA IZJAVA
Kot uporabnik storitev SZBLL se strinjate, da vse storitve spletne strani SZBLL uporabljate na lastno odgovornost. Storitve spletne strani so na voljo po načelu  "kot so na razpolago". SZBLL ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve spletne strani  popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev - časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako SZBLL ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke / datoteke prenašate skozi SZBLL storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

 

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od SZBLL, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

 

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE
SZBLL ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba storitev spletne strani  SZBLL storitev.

(ii) Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo storitev spletne strani SZBLL
(iii) Nepooblaščen dostop do  uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv)Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve SZBLL.

 

4. ZAKONI
Pogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih elementov prava RS.