Vodnik - Ne-Hodgkinov limfom


Z vodnikom želimo tako bolnike kot svojce čim bolje seznaniti z najnovejšimi spoznanji o ne-Hodgkinovih limfomih (NHL), razjasniti osnove bolezni ter predstaviti načine zdravljenja. Zavedamo se namreč, kako pomembno je za vsakega bolnika znanje o diagnosticiranju limfoma, o zdravljenju in spremljanju uspešnosti zdravljenja bolezni. Z ozaveščenostjo in s pridobljenim znanjem lahko pri zdravljenju bolezni bolnik tako še bolj dejavno sodeluje s svojim zdravnikom in s tem pomembno prispeva k doseganju končnega cilja vsakega bolnika – k popolni ozdravitvi limfoma.


V vodnik so vključene mednarodne strokovne izkušnje, dodana pa so tudi mnenja in strokovni prispevki slovenskih onkologov, hematologov ter drugih zdravstvenih strokovnjakov. Tako je onkologinja mag. Tanja Južnič Šetina pripravila zanimiv prispevek o napredku v boju proti NHL. Doc. dr. Samo Zver pa je predstavil zdravljenje limfomov s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.


V vodniku smo zajeli tudi tista področja zdravljenja bolezni, ki so prav tako pomembna v procesu zdravljenja pa morda prevečkrat zapostavljena in slovenskim bolnikom težje dostopna. Tako je spec. klinične dietetike Denis Mastnak Mlakar napisala odličen prispevek o posebnostih prehrane bolnika z rakom. Prim. Marija Vegelj Pirc pa je predstavila pomen psihološke podpore bolniku z rakom. Nismo pa pozabili tudi na – predvsem za mlade bolnike – pomembno področje ohranjanja plodnosti pri agresivnem zdravljenju.


V vodniku predstavimo pogosto zastavljenja vprašanja in odgovore zdravnika, bogat slovar tujih izrazov in obširno ponudimo pomoč tako preko združenja kot preko forumov Limfom in levkemija ter Pravna pomoč bolnikom z rakom.


Za zaključek predstavimo tudi aktualne tuje spletne strani in bralca poučimo, kako poiskati ustrezne informacije na spletu. Posebej ga opozorimo, da informacije z interneta ne smejo nadomestiti posveta z zdravnikom.


Vodnik zaključimo s tremi osebnimi zgodbami naših članov. Tri različne vrste limfoma in trije različni pristopi pisanja omogočajo bralcu, da v eni od njih najde oporo in spodbudo.Prenesite e-vodnik za bolnike z ne-Hodgkinovim limfomom  (External link opens in new tab or windowprenesi)Naročite vodnik po pošti

 
Ime in priimek
Telefon
Ulica in hišna številka
E-mail
Kraj
Poštna številka in pošta

Strinjam se s pogoji poslovanja
 


Naročite vodnik po telefonu

Za naročilo vodnika nas lahko tudi pokličete na tel. št. 040 240 950 ali nam pišete na e-naslov External link opens in new tab or windowinfo@limfom-levkemija.org, in poslali vam ga bomo po pošti.


Za vodnike lahko povprašate tudi v specialistični ambulanti oziroma na bolniškem oddelku v UKC Ljubljana, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Maribor in v splošnih bolnišnicah v Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Izoli in Novi Gorici. 

V združenju se zahvaljujemo vsem, ki so s svojim znanjem, z izkušnjami in osebno zavzetostjo prispevali k izidu vodnika. Posebna zahvala gre doc. dr. Barbari Jezeršek Novaković, dr. med, ki je vodnik strokovno pregledala in ga v skrbi za bolnike, ki se zdravijo po Sloveniji, dopolnila s pomembnimi vsebinami.


Zahvaljujemo se vsem zdravstvenim strokovnjakom, ki so prav tako sodelovali pri nastajanju vodnika, zlasti mag. Tanji Južnič Šetina, dr. med., doc. dr. Samu Zveru, dr. med., doc. dr. Martini Ribič Pucelj, dr. med., prim. Mariji Vegelj Pirc, dr. med., Denis Mastnak Mlakar, dipl. med. sestri ter Gordani Lokajner, dipl. med. sestri. Z mislijo na bolnike in z veliko mero občutka za njihove potrebe so pomagali pripraviti vsebino vodnika.