Zdravljenje KLL


KLL predstavlja zelo raznoliko skupino bolezni. Zato je zdravljenje odvisno od razširjenosti bolezni. Izjemo predstavljajo klinične raziskave, ki zadevajo zdravljenje KLL, če so te v Sloveniji seveda na voljo in se bolnik strinja z vključitvijo v klinične raziskave. V splošnem velja, da se novoodkriti bolniki s KLL, ki ne povzroča simptomov in ni aktivna, ne zdravijo. Slednje je potrdilo več kliničnih raziskav in tudi meta analiza teh. Zadostuje že redno spremljanje bolnika v hematološki ambulanti in pri izbranem družinskem zdravniku.


Pri nekaterih bolnikih lahko tako stanje traja vrsto let in nemalokrat bolnik s KLL sploh ne bo potreboval zdravljenja krvne bolezni. Če se pri takem bolniku pojavijo težave (navedene so v poglavju O bolezni - Simptomi in znaki), bo prišel na pregled k hematologu prej in prejel zdravljenje, če bo to potrebno.


Kateri so možni načini zdravljenja KLL in kako potekajo


Zdravil, ki jih imamo na voljo za zdravljenje KLL, je sorazmerno veliko. V grobem jih lahko razdelimo na tako imenovano “kemoterapijo” in “imunoterapijo”. Kemoterapija pomeni zdravljenje s citostatiki, imunoterapija pa zdravljenje z monoklonskimi protitelesi. V večini primerov in če splošno bolnikovo zdravstveno stanje to dopušča, se odločimo kar za kombinacijo obeh načinov zdravljenja. Zdravljenje praviloma poteka v krogih (ciklusih), kar pomeni, da bolnik prejema zdravila dva, tri, štiri ali pet dni v mesecu oziroma najpogosteje v rednih štiritedenskih intervalih. Če je zdravljenje učinkovito, bo bolnik prejel štiri do osem takšnih krogov zdravljenja, lahko pa tudi manj ali več, kar je odvisno od mogočih zapletov ali učinkovitosti izbranega zdravljenja. Če bo slednje neučinkovito, vam bo zdravnik shemo zdravljenja spremenil.


Kako poteka ambulantno zdravljenje oziroma obiski bolnika s KLL pri hematologu

Če se hematolog za zdravljenje odloči (in se bolnik s tem seveda strinja), zdravljenje poteka v krogih (ciklusih). Navadno znaša interval med dvema krogoma zdravljenja štiri tedne, lahko pa je tudi nekoliko krajši, na primer tri tedne, ali daljši, pet/šest tednov. Zdravila, ki jih bo bolnik prejel v takšnem krogu, prejme znotraj prvih treh, štirih ali petih dni navedenega štiritedenskega kroga, nato pa preostale dneve v krogu zdravil ne prejema več. Pred vsakim novim krogom bo bolnik vedno obiskal hematologa. Temu bo povedal, kako prenaša zdravljenje, kaj opaža po zdravljenju in kako je z neželenimi učinki.


Hematolog bo z anamnezo, s kliničnim pregledom in pregledom krvne slike ocenil, kakšna je učinkovitost zdravljenja in ali je zdravljenje še treba nadaljevati. Prilagodil bo tudi odmerke zdravil, če bo to potrebno. Če je zdravila treba prejeti v krvno žilo (veno), boste tega praviloma deležni v dnevni bolnišnici hematološkega oddelka, le redko je zato potreben sprejem v bolnišnico. Če prejemate tablete, boste tablete zaužili doma po navodilih zdravnika.