Utrinki s posvetovalnic s strokovnjakom

Posvetovalnica s strokovnjakom v UKC Maribor


12. maja 2016 je v sejni sobi Oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo UKC Maribor pod vodstvom zdravnice specialistke internistke/hematologinje Vesne Ribarič Zupanc, dr. med., potekala Posvetovalnica s strokovnjakom, tokrat prvič na Štajerskem.

Zdravnica je udeležencem podrobno razložila njihova zdravljenja in stanja, jim ponudila številne koristne nasvete in bila na razpolago za vsa vprašanja. Posvetovalnico je zaznamovalo prijetno vzdušje in kakovosten posvet ter prenos izkušenj. Ob tej priložnosti se dr. Ribarič Zupančevi lepo zahvaljujemo za njen čas, številne koristne nasvete in vso pomoč, ki jo vedno z veseljem ponudi za bolnike in svojce.

Posvetovalnico je povezovala članica izvršnega odbora združenja Zdenka Izlakar.


Utrinki s Posvetovalnice s prof. dr. Samom Zverom, dr.med., spec. Internistom/hematologom


V četrtek, 26. novembra 2015 je v Ljubljani potekala Posvetovalnica s strokovnjakom. Vodil jo je prof. dr. Samo Zver, dr. med., specialist internist/hematolog, s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.Posvetovalnice se je udeležilo 30 udeležencev – bolnikov in svojcev, ki so strokovnjaku zastavljali vprašanja na temo obvladovanja težav med in po zdravljenju limfoma, levkemije, plazmocitoma, MDS in drugih krvnih bolezni. Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju, prof. dr. Samo Zver, dr. med, pa je v dveh urah strokovno in hkrati razumljivo odgovoril na res veliko število vprašanj. Udeleženci so pogosto prosili za več informacij o samem zdravljenju in o blaženju stranskih učinkih, o predvidenem poteku posameznih bolezni in pričakovanih rezultatih, ter o priporočilih o prehrani, cepljenju, gibanju itd. po končanem zdravljenju.


Za vse informacije in nasvete, ki jih je prof. dr. Samo Zver, dr. med., prijazno posredoval udeležencem Posvetovalnice, se mu v Združenju L&L najlepše zahvaljujemo!


 Utrinek s Posvetovalnice s strokovnjakom o diseminiranem plazmocitomu

V četrtek 19. februarja 2015 je na Dunajski cesti 106 potekala Posvetovalnica s strokovnjakom na temo diseminiranega plazmocitoma. Vodil jo je prof. dr. Samo Zver, dr. med., s Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana.

Tokratno posvetovalnico smo zaradi izjemno velikega zanimanja izvedli v sosednjih prostorih naše pisarne, saj smo želeli prav vsem zainteresiranim ponuditi možnost izčrpnega posveta o plazmocitomu  s prof. dr. Samom Zverom, dr. med., hematologom s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.  

Kljub večji skupini je posvetovalnica potekala v sproščenem vzdušju in vsi prisotni so imeli možnost zastavljati vprašanja povabljenemu strokovnjaku in se posvetovati med seboj. Prof. dr. Samo Zver je izčrpno in prijazno odgovarjal na vsa vprašanja ter na strokoven, a jasen in razumljiv način razložil marsikatero temo ali odprto vprašanje. Največ zanimanja je bilo za posamezna zdravila in terapije, ki se uporabljajo za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma, o nekaterih stranskih učinkih ter na splošno o poteku bolezni.
Bolniki in svojci so dobili veliko informacij in pojasnil o sami bolezni in njenem zdravljenju, za kar gre iskrena zahvala prof. dr. Zveru, ki se je odzval vabilu in vodil tokratno posvetovalnico.

Brina Žagar, članica Združenja L&L

Posvetovalnica s psihologinjo za mlajše bolnice in bolnike


V pisarni Združenja L&L je 27. januarja 2015 potekala posvetovalnica za mlajše bolnice in bolnike s psihologinjo in specializantko psihoterapije Ano Miletić.

V manjši skupini devetih udeležencev smo v sproščenem vzdušju obravnavali različne vidike soočenja z boleznijo in zdravljenjem ter izmenjevali izkušnje. Ana Miletić je posvetovalnico vodila tako, da je vsak udeleženec  lahko predlagal temo oz. zastavil vprašanje, ki ga je zanimalo.

Veliko pozornosti smo namenili obdobju takoj po končanem zdravljenju, ko je pogosto prisoten močan strah pred ponovitvijo bolezni, prav tako pa se lahko porajajo številna vprašanja povezana z vrnitvijo v šolo ali na delavno mesto. Poleg tega smo obravnavali tudi teme kot so odziv svojcev na bolezen in njihova podpora, kako diagnoza vpliva na možnost načrtovanja družine ter kako skrbeti za telesno aktivnost med zdravljenjem in po njem.

Na prvi posvetovalnici namenjeni mlajšim bolnikom in bolnicam se je izkazalo, da je potreba in interes tudi po aktivnostih, ki bi združevala mlajšo populacijo in bi omogočila nadaljnja srečanja in izmenjavo izkušenj.


Srečanje je povezovala ozdravljena bolnica Brina Žagar, doktorska študentka in aktivna članica Združenja L&L.