PREDSTAVITEV STROKOVNJAKOV

Preko spodnjega spletnega obrazca lahko pošljete svoje vprašanje različnim zdravstvenim strokovnjakom. Potrudili se bomo, da vam bomo brezplačen odgovor priskrbeli v najkrajšem možnem času. Navadno pridobimo odgovore v 24 - 48 urah.

Naši strokovnjaki, ki prispevajo brezplačne odgovore:
    • Izr. Prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med., spec. Internistka, predstojnica Sektorja internistične onkologije in vodja Oddelka za limfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana
    • Prof. dr. Samo Zver, dr. med., specialist internist/hematolog, vodja tima za presaditve kostnega mozga na Kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana
    • Dr. Matjaž Sever, dr. med., specialist hematolog, Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana