L&L INFO DAN ZA BOLNIKE S KML IN KLL


Dne 16.6. 2017 je Združenje L&L v Ljubljani priredilo informativno srečanje za bolnike s kroničnimi levkemijami in njihove svojce, ki je bilo namenjeno novostim pri obravnavi bolnikov s KML in KLL.


V prvem delu sta predavala zdravnika hematologa s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Karla Rener, dr.med., je predstavila nov program obravnave bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML), s katerim bodo zdravniki v hematoloških ambulantah pri bolnikih sistematično ugotavljali in spremljali tveganja za pridružena obolenja, v prvi vrsti srčno-žilna obolenja. Ta obolenja lahko namreč pomembno vplivajo na zdravstveno stanje bolnika, zato jih bodo hematologi v bodoče še bolj skrbno nadzorovali in bolnike tudi osveščali, kaj lahko sami naredijo za preprečevanje srčno-žilnih obolenj.


Druga vrsta kroničnih levkemij, to je kronična limfocitna levkemija (KLL), je bila tema predavanja asist. mag. Matevža Škergeta, dr. med., ki je predstavil stanje in novosti pri zdravljenju KLL. Povedal je, da so po uvedbi novih zdravil uspehi zdravljenja bolnikov z manj ugodnim potekom KLL veliko boljši kot pred tem. Poleg tega so v postopku uvajanja v Evropi in tudi v Sloveniji še novejša in zelo učinkovita zdravila, ki se v ZDA že uporabljajo v klinični praksi, in dajejo dobre obete bolnikom s KLL tudi pri nas.


Bolniki so pokazali za predstavljeni temi veliko zanimanje, oba zdravnika so spraševali o številnih posebnostih zdravljenja in se tako še dodatno informirali.


Drugi del srečanja je bil namenjen novi možnosti obravnave bolnika, ki se je ponekod v svetu že dobro uveljavila, pri nas pa se sedaj uvaja. Gre za podporne programe za bolnike, ki jih na predlog lečečega specialista hematologa ali onkologa izvajajo medicinske sestre pri bolnikih osebno na domu ter po telefonu. Vključijo se lahko bolniki iz vseh krajev Slovenije, prostovoljno in brezplačno. Zaenkrat pri nas potekata prva dva tovrstna programa, in sicer podporni program za tiste bolnike s KML, ki prejemajo zdravilo nilotinib, ter program za tiste bolniki s KLL, ki prejemajo ibrutinib.


Predstavnici Združenja L&L Kristina Modic in Milena Remic sta se zavzeli, da bi se podporni programi razširili tudi na bolnike z drugimi terapijami in drugimi diagnozami.


Diplomirana medicinska sestra Svetlana Novak je predstavila, kako omenjeni podporni program za bolnike s KML poteka v praksi. Poudarila je, da imajo bolniki na ta način stalen stik z medicinsko sestro, ki jih v primeru težav usmeri na ustreznega strokovnjaka ter jim pomaga vzdrževati zdrav način življenja in spremljati splošno zdravstveno stanje (počutje, redno gibanje, raven sladkorja v krvi, krvni tlak in drugo).


Srečanje smo sklenili ob sproščeni in zanimivi izmenjavi mnenj med bolniki in svojci.